Supervision til fagpersoner

Supervision er en faglig lærings – og udviklingsmetode, der skal understøtte og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. Det er en samtaleform, som er særlig anvendelig i forbindelse med faglig og personlig udvikling hos medarbejdere og ledere. Igennem supervisionen, læres og opdages nye måder at anskue, tænke og løse forskellige problematikker og dilemmaer på, som man møder på arbejdspladsen enten som medarbejder eller leder.

Jeg tilbyder supervision til:

• Psykologer
• Socialrådgivere
• Lærere
• Pædagoger
• Sygeplejersker
• Plejepersonale
• Plejeforældre

Supervisors rolle?

Supervisors rolle er at stille uddybende og udvidende spørgsmål, for derved at skabe mere lys over den problemstilling der er i spil og lede denne frem til valget af næste skridt. Supervisor lader således problemstillingen være hos supervisanden.  

Så derfor er det min opgave at lytte, stille spørgsmål, der kan perspektivere problemfeltet, udfordrer supervisanden, således det skaber nye muligheder, forståelse, energi, begejstring og glæde til at arbejde med det vanskelige, det svære, det vigtige og det væsentlige. Der er fokus på det der virker, det der går godt, på glæden og fremskridtene.

Få mere overskud

Det giver mere overskud at tale om vanskeligheder i en positiv kontekst og med fokus på konkrete, positive og konstruktive forandringer.
Hyppigheden af supervision aftales og planlægges med den enkelte supervisand eller supervisionsgruppe.

Kontakt Psykolog Berit Falkenstrøm på psykolog.bf@gmail.com eller ring på 2927 5618, hvis du vil høre mere om supervision.

Læs også om:

Konsultation og samtaler

Stressindikator

Undersøgelser børn/unge

Børn og angst