Børn og angst

Omkring ét ud af ti børn har så store problemer med angst eller bekymring, at de ikke kan klare at gøre de ting, som de egentlig gerne ville. Alle kan hjælpes til at lære at kontrollere deres angst og som forældre kan man være opmærksom på forskellige signaler.

  • Barnet begynder at undgå skolen af frygt for de krav der stilles.
    • Barnet får ondt i maven eller undgår sociale aktiviteter som lejrskole og fælles fritidsaktiviteter.
    • Barnet virker mere stille og indadvendt end normalt.
    • Barnets selvtillid og selvværdsfølelse er faldende.
    • Barnet udtrykker at have somatiske symptomer som fx. mavesmerter, hovedpine, søvnforstyrrelser.

Hjælp barnet i tide og søg hjælp

Jo hurtigere du finder hjælp til dine børn, des nemmere er det for dem, at håndtere angsten og slippe den. 

Kognitiv adfærdsterapi er en metode til at hjælpe barnet til gradvis at blive bevidst om, hvordan tanker, følelser, fornemmelser og adfærd spiller sammen, afhængig af hinanden. Igennem metoden, lærer barnet at omstrukturere sine angste og negative tanker, følelser og fornemmelser og får nye strategier og redskaber til at håndtere angsten.

Kontakt psykolog Berit Falkenstrøm på psykolog.bf@gmail.com eller ring på 2927 5618, hvis du ønsker hjælp til børn med angst.