Stressindikator

Stress er et stigende problem i det moderne samfund. Undersøgelser viser, at stadig flere danskere oplever stresssymptomer og klager over, at de jævnligt føler sig stressede. Samtidig er der en øget opmærksomhed på de negative sundhedsmæssige konsekvenser af stress. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO vil stressrelaterede sygdomme blive en af fremtidens største omkostninger i sundhedssektoren, og WHO anslår, at livsstilssygdomme, der er udpræget stressrelaterede, vil udgøre 70% af alle sygdomme i 2020. Der er derfor god grund til at tage stressproblematikken alvorligt. Ikke alene ud fra et samfundsmæssigt hensyn til befolkningens sundhedstilstand, men også fordi stress vil udgøre et tilsvarende stigende problem i arbejdslivet. Dårlig sundhed og trivsel har betydning for sygefravær, personaleudskiftning og præstationsevne og dermed for produktivitet og konkurrenceevne.

Jeg er certificeret i at administrere og anvende Hogrefe Psykologiske Forlag A/S Stressindikator.

Testen består af 15 skalaer, der afdækker:

• Stress
• Sundhedsvaner
• Motion
• Søvn/afslapning
• Kost/ernæring
• Helbredsbeskyttelse
• AC-faktoren
• Socialt netværk
• Type A-adfærd
• Mental hårdførhed
• Positiv vurdering
• Negativ vurdering
• Trusselsminimering
• Problemfokusering
• Psykisk velbefindende

Kontakt psykolog Berit Falkenstrøm på psykolog.bf@gmail.com eller ring på 2927 5618, hvis du ønsker en stressindikator test. 

Læs også om:

Konsultation og samtaler

Supervision

Undersøgelser børn/unge

Børn og angst