Psykolog i Horsens | Berit Falkenstroem

Psykolog Berit Falkenstrøm, Vejle

hvemervi

 

Jeg er gift med Lars, som jeg har 3 voksne børn med.

Jeg er uddannet cand.pæd.psych i 2004, autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009 og er i gang med specialistuddannelsen i Børneneuropsykologi.

Siden 2007 har jeg arbejdet i en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), hvor jeg laver børneundersøgelser, afholder konsultationer for forældre, lærere og pædagoger samt supervision af de professionelle voksne omkring barnet. Jeg har siddet i Åben Psykologisk Rådgivning, hvor børn, unge og forældre kan komme anonymt til en, eller flere, psykologsamtaler.

2004-2006 arbejdede jeg på Familieinstitutionen Bethesda, hvor jeg fik et stort kendskab til familiedynamiske processer med nyfødte børn.

1990-2004 har jeg sammen med min mand arbejdet som professionel familieplejer, hvor vi har haft døgnanbringelser af udviklingshæmmede og unge omsorgssvigtede med psykiatriske - kriminelle – og/eller misbrugsvanskeligheder.

Grundlæggende arbejder jeg ud fra menneskets ressourcer, da det er platformen til en sund og konstruktiv forandring.

Psykolog i Vejle 

Jeg har klienter fra Skanderborg og nord til Vejle i syd.
Min Psykolog praksis ligger i Horsens på Rådhustorvet 21 i forbindelse med Rådhustorvets SundhedsTeam

Psykolog Berit Falkenstrøm

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilskud til psykolog behandlinger i Horsens