Psykolog i Horsens | Berit Falkenstroem

Hjertelig velkommen hos psykolog Berit Falkenstrøm

Jeg tilbyder: 

• Individuelle samtaler med børn og unge
• Undersøgelser af børn og unge
• Samtaler med familier
• Individuelle samtaler med voksne

Jeg vil som professionel møde dig med stor respekt, varme og omsorg i forhold til det eller de problemer, du ønsker hjælp til. Jeg er specialiseret i børn, unge, voksne og familier, som oplever at mistrives på grund af neurologiske, følelsesmæssige eller sociale vanskeligheder. Jeg arbejder grundlæggende med udgangspunkt i menneskets ressourcer, som er platformen til en sund og god forandring.

Mangler du:

• Indflydelse på eget liv
• Mening i eget liv
• Stabilitet i eget liv

Så kan jeg hjælpe dig til, at finde dine ressourcer og kvaliteter, som er dine redskaber til, at klare udfordringer og forandringer. Du vil komme til at stå stærkere.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og autoriseret af Dansk Psykolognævn.

Psykolog Berit Falkenstrøm